Regulamin
 

  1. We wspólnie uzgodnionej cenie za pracę wliczone są poprawki (jeżeli takie będą).
  2. Rozliczanie za pisane prace jest etapowe, tzn. rozliczanie jest na podstawie pojedyńczych rozdziałów.
  3. Kolejne rozdziały pracy wysyłane są po wpłynięciu pieniędzy na konto za dany rozdział pracy.
  4. Zamówione prace stanowią wzór i służą celom informacyjnym - należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa autorskiego i art. 272 KK.
  5. Zamówione prace mogą być wykorzystywane tylko w sposób nie naruszający art. 272 KK. Za inne użytkowanie zamówionych u nas prac nie ponosimy odpowiedzialności.
  6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.